Потребителски дименсии#

Потребителски дименсии е ключова настройка за системата. Чрез нея класифицирате номенклатурите в категории по определен критерий. Освен тази ѝ основна роля, тя дава възможност да отработите и частни случаи в параметрите на продукти, контрагенти и други. При добро конфигуриране на дименсиите изключително улеснявате работата си с основни номенклатури, особено при работа с обемни по съдържание списъци с продукти и контрагенти. Така, колкото по-прецизни настройки направите, толкова по-богата и детайлна информация ще получите като резултат от справките в системата. Списъци с категории може да оформяте като линейни или като йерархични( дървовидни) структури. Ето един опростен дървовиден списък за пример:

При него в един общ списък се показват категории и подкатегории на различни нива, което в определени случаи може да има предимства. Но преди да направите подобна настройка, обърнете внимание и на явните ѝ недостатъци: дървовидните списъци могат да достигнат голям брой редове, затрудняващи работата, могат излишно да се дублират подкатегории и пр. Твърде вероятно, дори сигурно, ще се появят и затруднения в тълкуването на резултатите в справките. Това ни отнема възможността да ги анализираме вярно. А това са все неща, далеч от добрите практики. Затова съветваме да използвате вариант с множество отделни списъци. При тях всяка категория ще е описана отделно.

Цялостното планиране и изграждането на списъците с категории е процес - по всяко време може да ги актуализирате, развивате и оптимизирате за целите на Вашите справки. За повече детайли разгледайте в Настройка на списъци.

Съществен момент при настройването на дименсии е да се определи техният тип. Най-общо може да разглеждаме типовете като списъчни и несписъчни. Към първите се отнасят дименсии от тип Списък и Множество и справките работят именно с тях по отношение на Продукти и материали и Контрагенти и поделения. Дименсиите, настроени за продукти, различни от Списък и Множество, се визуализират единствено в списъците с продукти. Аналогично, същото важи за контрагентите. Разгледайте повече в Настройка на дименсии. В момента, освен номенклатури, в настройка на дименсии участват и някои типове документи - Договори, Продажби, Покупки, Заявки, Складови документи, Касови и Банкови документи, Гаранционни карти, а също и Планиране на производство. За някои от тях, например, може да се окаже удобно създаването на паралелен списък, показващ някакво обстоятелство, различаващо се по съдържание от Статуси. Тези настройки на дименсии, отнасящи се за документи, се прилагат единствено върху документи в състояние на редакция - един или множество. тези дименсиите се визуализират единствено в съответния списък по тип документ.

Друг важен момент, при използването на дименсии, е осигуряване на връзка с външни системи - мобилно приложение, електронен магазин и други. Чрез дименсии може да посочите, например, как отделните продукти да се позициионират в уебсайта Ви. Така, с лесна настройка в системата, бързо актуализирате данните в свързаните електронни магазини. Дименсиите от типовете Текст и Число позволяват въвеждане съответно на произволно текстово и цифрово съдържание, при типове Дата и Час се прави избор на дата или задаване на час, а за тип Да/не трябва да изберем дали номенклатурата отговаря или не на определен критерий. Тези настройки може да се приложат към един или едновременно към няколко продукта или контрагента.

За да проследите в каква последователност се създават настройките от началото, може да разгледате статията Как да настроим Потребителски дименсии.