Нагоре

Важното при стартиране с Dreem#

Инвестирайки в ERP система, стремежът на всяка компания е да намали грешките и разходите си, да повиши своята ефективност, като в крайна сметка подобри рентабилността си.
Затова фокусът трябва да бъде върху оптимално използване на софтуера, извличайки най-доброто от него.
Особено важна е първата стъпка - стартирането с навременни настройки и коректни данни, което да даде стабилна база. Затова отделете време, разгледайте добрите практики и проектирайте вашите стандарти за управление на данни. Уверете се, че всеки в компанията е запознат с тях и по възможност са унифицирани между отделите.

По-голямата част от настройките в системата се създават чрез Номенклатури. Едва след като те бъдат конфигурирани, може свободно да се работи с документите в системата. Те, от своя страна, се въвеждат през Търговска система.
Друга част от настройките, касаещи цялостната работа на системата - достъпност, стойности по подразбиране, автоматични генерации, номератори, се извършват в Администрация.

Номенклатури#

Първата функционалност от Номенклатури е Референтни номенклатури, където са поместени базовите настройки. За улеснение редица от настройките са системно създадени.
Референтните номенклатури са списъчни настройки, които освен с ръчно изписване, могат да се въведат с копиране. За целта могат да се използват отделни файлове с подготвени списъци. Условието е колоните за съответната номеклатура във файла и системата да съвпадат.

Конфигурирането на такъв файл и копирането са оправдани, когато се въвежда по-голямо съдържание. Ако става дума за единични редове, ръчното добавяне често е по-бързо.

Нови референтни номенклатури се въвеждат еднотипно чрез използване на т.нар. ред за добавяне на нов запис. Този ред е статичен, винаги най-отгоре в списъка и не може да бъде изтрит.
Ще го забележите и на други места в системата, където се изисква добавяне на редове в списъци.

Може да добавяте нови и редактирате съществуващи референтни номенклатури във всеки момент.
Голямата част от тях - примерно мерните единици, валутите, типовете продукти и други, след това се изискват при създаването на номенклатури и документи. Желателно Мерки и Валути

Типове продукти
Каси
Основания за плащане

Контрагенти - импорт чрез покупки/продажби
Импорт продукти
ЦЛ ТО% Потребителски дименсии
Центрове на себест-стабилна
Финансова структура

Tърговска система#

Импорт продажби
Импорт покупки
НС Каси
НС Складове
НС Банка

Администрация#