Нагоре

Прикачени файлове#

Въведение#

Прикачените файлове са удобен начин за съхраняване и споделяне на информация. Системата дава възможност да прикачите един или няколко файла, както в някои от номенклатурите, така и в документи от Търговска система.
Това предоставя на отделните потребители бърз достъп до важни детайли от един общ източник. Една от ползите е улесняване на комуникацията и предотвратяване на грешки.
Данните лесно могат да бъдат добре систематизирани от меню Номенклатури || Медия каталог.

За да се ориентирате бързо сред различните файлове, желателно е да ги организирате в подпапки, използвайки достатъчно ясни имена.
Така ще избегнете неудобните и безразборни списъци.
Можете да създавате и редактирате папки чрез бутоните от лентата с инструменти или с десен бутон на мишката.

Условието потребителите да виждат прикачените файлове е да имат достъп до съответната локация.

Процесът на прикачване на файл в системата не се различава особено от прикачването в имейл, чат приложение и т.н.
Първо маркирате желаната папка от списъка вляво. Може да използвате функцията за влачене и пускане с левия бутон на мишката.
Ако този начин не е удобен, използвайте десен бутон на мишката върху полето вдясно и изберете опция Нова медия.

Попълвате задължителните реквизити Име и Тип на файла, а от бутона в края на полето Източник посочвате пътя до желания файл.

При импорта, според типа на файла, системата извежда различно съобщение за потвърждение на избора.
Промените трябва да бъдат записани, след което файлове ще са достъпни за прикачване в Контрагенти, Продукти и материали, както и в някои документи.

Прикачване на файл за контрагент#

Всяка информация, касаеща даден контрагент, може да бъде оформена в документ, таблица, изображение или друго и добавена към настройките му.
Можете да добавяте множество на брой и различен тип файлове. За целта отваряте форма за редакция на избрания контрагент, навигирайки се до панел Списъци || Прикачени файлове.
Ако файлът не е въведен предварително, това може да стане на момента чрез функцията на влачене и пускане (drag&drop).

Ако файлът е предварително качен, в колона Файл на реда за нов запис посочвате пътя му до папката от Медия каталог.

Ето как изглеждат вече прикачени файлове тип Изображение и тип Документ:

На реда към всеки от файловете може да добавите и Забележка.
Промените трябва да бъде записани.

Tip

Ако настроите по подразбиране прикачен файл тип Изображение, той ще се визуализира в колона Миниатюри от списъка с контрагенти.
Същото изображение се показва и в панел Основни на формата за редакция на контрагент.

В списък Контрагенти системата дава информация за общо прикачените файлове за всеки един контрагент. За целта трябва да изведете колона Брой прикачени файлове.

Прикачване на файл към продукт#

Често към продуктите е важно да бъде добавено изображение, галерия, видео с инструкции или други файлове с полезна информация. Тези файлове може или да са предварително въведени чрез Медия каталог, или да се прикачват на момента.

Нека добавим примерно изображение от форма за редакция на продукт, панел Списъци || Прикачени файлове.

Ако предварително сте въвели изображението в желаната папка, в колона Файл посочвате пътя до него.

Когато искате да качите файла текущо, използвайте drag&drop функцията. Системата ще предложи към коя папка в Медия каталог да добави файла.

За да бъдат запазени настройките, промените трябва да бъде записани.

Tip

Ако настроите по подразбиране прикачен файл тип Изображение, той ще се визуализира в колона Миниатюри от списъка с продукти.
Същото изображение се показва и в панел Основни на формата за редакция на продукта.

Прикачване на файл в документ#

Типовете документи, в които можете да добавите файл, са продажби, покупки, заявки, складови документи и договори. Във всеки един от тях опцията отново е налична в панел Списъци.
И тук прикачването на файлове не е по-различно от вече разгледаните в темата. Файловете може или да са въведени предварително в папките от Медия каталог, или да се добавят в момента.

Документът, в който ще прикачвате файл, трябва да е в състояние на Редакция.
Файл може да се прикачи при състояние Приключен единствено когато се използва функцията drag&drop.

В Списъци || Прикачени файлове от полето Файл избирате желания документ, след което покупката трябва да се приключи.


  • Прикачените файлове могат да бъдат в различен формат, като имат ограничение от …MB всеки.

  • За да бъдат файловете видими за всеки, потребителите на системата трябва да имат достъп до местоположението им.

  • Удобно ще е в Медия каталог предварително да се създаде организация на папките, в които ще се добавят файловете.

  • Файлове могат да се прикачват в панел Списъци от форма за редакция на контрагенти, продукти и документи - продажби, покупки, заявки, складови документи и договори.

  • Когато се прикачва файл в документ, той трябва да е в състояние на Редакция, след което отново да се приключи. Файл може да бъде прикачен при състояние Приключен единствено с влачене и пускане - функция drag&drop.