Нагоре

1.1. Номенклатури#

Модул Номенклатури предназначен за управление и достъп на номенклатурите в системата. В него се създават, актуализират и изтриват всички същности в системата – контрагенти, продукти и материали, валутни курсове, ценови листи, търговски отстъпки, дълготрайни активи и други.

За да започнете работа със системата трябва първо да се създадат задължително номенклатурите: продуктите, материалите и услугите, с които търгувате и контрагентите, с които имате отношения.