Нагоре

1.1.1. Контрагенти#

В системата под Контрагенти се разбират всички доставчици и клиенти, юридически и физически лица, складове, банки и държавни институции. Няма отделна номенклатура за доставчиците и клиентите, но за да се разграничават се използват Категории контрагенти.

Нов контрагент се създава по следния начин:

 1. От модул Номенклатури >> Контрагенти чрез натискане на десен бутон на мишката върху списъка с контрагенти, трябва да изберете Нов контрагент. Отваря се празна форма Контрагент за въвеждане на данни.

  Форма контрагент

 2. Въведете:

  В секция Основни:

  • Наименование – въвеждате наименованието на контрагента;

  • Адрес – записвате адресa на контрагента;

  • Тип – от какъв тип е контрагентът – избирате юридическо или физическо лице. Типовете контрагенти се въвеждат предварително в системата от Номенклатури >> Референтни номенклатури >> Търговска система >> Типове контрагенти.

  • ДДС No – записвате ДДС номера на контрагента. Реквизитът е задължителен само в случаите, когато контрагента е данъчно регистриран;

  • Ид No – Идентификационен номер. Записвате идентификационния номер (булстат) на контрагента;

  • Категория – от бутона с трите точки избирате към коя категория принадлежи контрагентът;

  В секция Списъци:

  • Персони – попълвате името на персоната, която е материално отговорно лице;

 3. Запис и изход