Нагоре

3.2.2. Справка “Наличност на портфейли”#

Справката Наличност на портфейли се използва за проверка на паричната наличност на касите и банковите сметки към текущия ден. Може да се отвори от Търговска система >> Наличност на портфейли. В колона Портфейл на справката са имената на касите и банковите сметки, а в колона Стойност – текущата им наличност. В поле Портфейл в бързия филтър можете да изберете точно определена каса или банкова сметка и да филтрирате по нея.