Нагоре

3.4.4. Справка „ДДС за година”#

Справка ДДС за година показва начисленото ДДС по фактури за покупки и продажби като общи суми за всеки месец и ДДС резултатът (колко е трябвало да се възстанови или внесе, дали е прихващано, плащано и имали и колко е остатъка). Целта на тази справка е в края на всеки месец бързо да получавате информация дали трябва да внесете ДДС и ако да - каква сума.

Справката се намира в Мениджмънт >> ДДС за година. Във филтъра и задължително трябва да посочите годината, за която искате да направите справка. В секция Счетоводни сметки посочвате сметките от сметкоплана, които са за внасяне и възстановяване на ДДС – обикновено това са 4539 и 4538 и групата парични средства – 50та. Ако не изберете правилните сметки, справката няма да показва коректни данни.