Нагоре

1.8.4. Настройки при печат на фактури#

След като приключите дадена фактура и искате да я разпечатате, натискате бутона за печат. Появява се следния прозорец, който ви предоставя следните опции:

В Изходни справки можете да се избере тип на справката – графичен или текстови и настройки принтер – тук посочвате на кой принтер ще извършите печата.

В Типове документи избираме типа на Бланката. Ако искате да отпечатате фактура на английски, избирате тип на бланката – SG10 – Графичен док. валута фактура.