Нагоре

1.4.3. Трансфер между банка и каса#

Движението на фирмени парични средства между банка и каса също трябва да се отразят в системата. Процесът е следният:

 1. Издавате БИ (от Търговската система >> Банкови документи). С този документ в търговската система намалявате паричните средства в банковата сметка, а в счетоводството правим трансфер от банката към транзитна сметка.

  В документа попълвате

  • Сметка - номера на банковото извлечение;

  • Основание за плащане – прехвърляне между банка и каса (или някакво друго, което сте създали предварително от Референти номенклатури >> Търговска система >> Основания за плащане;

  • Контрагент данъчен док – избирате фирмата си (потребителят на продукта);

  • Сума валута – сумата, която ще прехвърляте;

  • Операция - избирате Разход, ако прехвърляте пари от банковата сметка към касата за аналогично в обратния случай – Приход;

  Приключвате документа. Можете да направите счетоводно записване. За да се генерират автоматично правилно операциите, трябва предварително да сте настроили автоматичния осчетоводител.

  В случая правим трансфер на 4000 лв от банката към касата. В Сметка посочвате съответната банкова сметка, от която теглим. Паричните средства в банковата сметка намаляват, затова сме избрали операция – Разход.

 2. С ПКО в търговската система вкарвате сумата, която изтеглили от банковата сметка в каса.

  Попълвате:

  • Док. Тип – ПКО

  • Каса – касата, в която искате да прехвърлите парите;

  • Контрагент – избирате фирмата си (потребителят на продукта);

  • Основание за плащане – прехвърляне между банка и каса (или друго основание, което предварително сте въвели);

  Tip

  В документ тип избираме ПКО, защото парите излезли от банковата сметка трябва да постъпят в касата. На Каса сме избрали Каса 1, което означава че наличността на тази каса ще нарасне с 4000 лв.