Нагоре

1.7.5. Документи за отпуск#

Документ за отпуск се създава, когато служител на фирмата ползва платен или неплатен отпуск. В системата се вкарва като се създава нов документ от ТРЗ >> Болнични документи >> десен бутон на мишката >> Нов документ. В документа се попълва:

  • Док. тип – оставяте типа да е Документ за отпуск

  • Док. No. – можете ръчно да въведете номер или да го оставите празно и при приключване на документа системата автоматично генерира пореден номер.

  • Док. дата – попълвате датата на документа. Може да се различава от началната дата на отпуската, но обикновено се пише същата.

  • Вид документ за отпуск – избирате вида отпуск, който ще се ползва. Видовете документи за отпуск са предварително дефинирани в Номенклатури >> Референтни номенклатури ТРЗ >> Видове документи за отпуск.

  • Служител – избирате служителя, който е ще ползва отпуск

  • Нач. дата – попълвате първия ден на отпуската

  • Крайна дата – попълвате последния ден на отпуската