Нагоре

1.2.3. Кредитен документ/Кредитно известие#

Кредитните документи аналогично на документите за покупки и продажби са два – един вътрешно – фирмен (Кредитен документ), който се свързва към Документ за покупка/продажба и един данъчен (Кредитно известие), който се свързва към фактурата. Кредитен документ/Кредитно известие се издава за връщане на стока или за намаляване на цена и поради тази причина винаги изисква връзка с Продажба/ Фактура. Съществува и трети вид Кредитен документ/ Кредитно известие – бонус оборот. То се издава като бонус за създадения оборот и не изисква връзка с Продажба/Фактура.

Процесът на създаване на кредитен документ е следният:

 1. За да създадете кредитен документ трябва да намирате покупката/продажбата, към която е кредитното и да я отворите. За целта от менюто с инструменти избирате Средства >> Генериране на кредитен документ/известие. Появява се прозорец Редове за документи за покупка, където е маркирана покупката. Избирате я (ако не е маркирана, трябва да я потърсите – вероятно проблема е във филтъра) и натискате бутон Напред. От списъка с продукти избирате тези, които са включени в кредитното и натискате бутон Избор.

  Създава се кредитен документ за покупка. В него попълвате:

  • Док. тип – КДПок (избран е по подразбиране);

  • Док. номер – номера на кредитното известие;

  • Док. дата – датата на документа;

  • Основание на прилагане – избирате същото основание като това във фактурата;

  • Тип известие - корекция на количества – ако известието е, за да се върнат продукти; корекция на цена- ако е за промяна на цената на закупени продукти.

  В редовете на документа променяте съответно количеството или цената. След като сме посочили типа на известието, програмата автоматично поставя минус в количеството или цената.

  Приключваме известието като избирате:

  • Приход в – маркирате тази опция, ако типът на известието е Корекция на количества, за да върнете материалите в склада. Избирате склада, в който да влязат продуктите и посочвате датата, на която са физически върнати.

  • Плащане от – избирате прихващане, за да прихванете сумата на кредитното от сумата, дължима по покупката/продажбата и попълвате датата с датата на кредитното.

  • Издаване Кредитно известие за покупка/ продажба – попълвате номер и дата (ако сте ги попълнили в кредитния документ, системата ще ти вземе автоматично от вече попълнените). Слагате отметка на Счетоводно записване и Прихващане, за да осчетоводите автоматично документа и да се прихванат счетоводно двата документа и плащанията по тях.

  • И на трите места слагаме отметка на Приключване, ако няма да правите редакции по документите.

 2. След като маркирате избраните опции, натискате бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) Кредитния документ. Свързаните документи са два: кредитно известие и Протокол за прихващане (ПротПрихв). Чрез него прихващате сумата на кредитния документ от покупката.

 3. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.

За да развържете или свържете двата документа (КДПок и Покупка или КИПок и Фактурата – аналогично), трябва да върнете съответния документ в състояние на редакция и в секция Връзки с документи да изберете Покупки/Фактури за които се отнася известието. Маркирате свързващите записи и ги изтривате. Приключвате отново документа. Аналогични са операциите при продажба.