Нагоре

2.2.3. Разпределяне на разходи по транспорт при покупка#

В случаите в които освен фактурата за покупка с доставката пристига и фактура за транспорт – например платили сте на спедиторска фирма за доставката и искате да разпределите този разход върху стойността на материалите трябва:

  1. Създавате документ за покупка, с който вкарвате фактурата за материалите и го приключвате.

  2. Създавате нов документ, с който вкарвате в системата фактурата за транспорта.

С пристигането на иглен дървен материал получаваме и фактура за транспорт, тъй като сме ползвали услугите на спедиторска фирма. Искаме да разпределим този разход върху закупените материали.

  1. Отивате в секция Връзки с документи и маркирате връзка Покупки, за които текущата покупка е разход. От колона Ред от свързан документ избирате чрез натискане на бутона с трите точки покупката за стоки, която създадохте преди това. Чрез натискане на бутон Напред от формата за избор изберете всички продукти, върху които искате да разпределите разхода за транспорт.

  1. В списъка влизат всички избрани редове от покупката, а срещу всеки един от тях стои номенклатурата на транспорта. Маркирате всички редове и от меню Средства от лентата с инструменти, избирате Разпределение на разходи (можете и да натиснете десен бутон на мишката и да изберете същата опция). В прозореца за избор, който се появява трябва да въведете сумата на разхода за транспорт без ДДС. Можете да изберете как да разпределите разхода върху стоките – на база количеството или стойността и натискате ОК. Можете да приключите документа.

  2. След преизчисляване на склада от Контролен панел >> Преизчисляване на склада стойността на стоките в склада ще се увеличат.