Нагоре

3.4.2. Справка „Себестойност на разходен център”#

Справка Себестойност на разходен център показва приходите и разходите, свързани с даден обект и наличността на съответния му склад за определен период от време. Чрез тази справка могат да се проверят вложените и оставащите в склада материали, както и свързаните с обекта приходи.

За да използвате справката, трябва предварително да сте посочили Разходен център в документите за покупка, продажба и складовите документи. Разходен център се посочва за всеки отделен продукт и услуга.

Тази справка се намира в Мениджмънт >> Себестойност на разходен център. След отварянето на справката, се появява следния прозорец:

В него попълвате:

  • От дата и До дата – периода, в който искате да проследите движенията в разходния център.

  • Разходен център - от бутона с трите точки отваряте нова форма със списък на разходните центрове. В поле Име пишете съответно името или част от него. Избирате го и натискате бутон Избор. Ако сте сигурни в наименованието на разходния, можете директно да го напишете в полето.

  • Визуализация – избира се по документи, ако искате да получите информация за точните документи за доставка, по продукти – ако ви интересува от кой продукт, колко и на каква стойност имате и по група – за да получите обща информация за определена група материали. Най – добре е да се посочи по продукти.

Избираме ОК и стартирате справката.

От справката може да се види:

  • Материали и Услуги – материалите, които са вложени вече в обекта с техните количества и цени и външни услуги, които са извършвани за този обект.

  • Приходи – приходите, реализирани от обекта (обикновено аванси).

  • Остатъчна наличност в склада – материалите, които са закупени за този обект, но все още не са вложени и стоят налични в склада.