Нагоре

1.8.5. Фирмено лого#

Лого за фирмата за фактура се поставя от меню Администрация >> Настройки и от група други на Лого при отпечатване на документ зададете стойност логото на фирмата. Чрез бутон можете да изберете изображението или ръчно да напишете пътя. Размерът на логото можете да променяте като промените стойността на поле Резолюция на лого (DPI).

При печат на фактура, се появява и логото.