Нагоре

1.7.2. Създаване на номенклатури на служители#

За да се начислят заплати, аванси и осигуровки, първо трябва да се създадат номенклатури на служителите. Нов служител се създава от ТРЗ >> Служители >> десен бутон на мишката >> Нов служител. Задължително попълваме:

В Основни:

  • Име – трите имена на служителя

  • Адрес – адрес по лична карта

В Реквизити:

Попълвате необходимите данни в групите: Лична информация, дати, лична карта, местоположение и телефони. В Трудов стаж се попълва трудовия стаж към момента, а в група Възнаграждение попълвате задължително основната заплата и аванс, ако служителите получават такива. В група Други задължително трябва да се посочи: категория труд, вид осигурен, тип на работно време, брой работни часове, тип РПВ, ГВРС, дали е самоосигуряващ се, пенсионер, с намалена работоспособност, чужденец и дали се начислява процент прослужено време.

В Списъци:

  • Удръжки/Надбавки – трябва да се посочат, ако се начисляват на някои от служителите (например запор или при уволнение), за да се вземе предвид от системата при изчисляване на месечната заплата на служителя. За да изберете удръжка или надбавка трябва предварително да сте ги дефинирали в Номенклатури >> Референтни номенклатури >> ТРЗ >> Удръжки/ Надбавки.

  • Минимален осигурителен доход – избира се длъжността на съответния служител

  • Платен отпуск – попълват се оставащите дни отпуск за годината при създаването на новия служител.

  • Вноски – в тази група се избират всички ДОО, ДЗПО и ЗО, които се изплащат за съответното лице.