Нагоре

1.4.2. Касово плащане#

Касов документ в системата се създава, за да се отрази плащане по касов път. За разлика от банковите документи, касовите могат да са свързани само с един контрагент и само с един документ в търговската/ счетоводната система. Всички парични средства излезли или постъпили в касата, трябва да бъдат отразени, за да има съответствие на касовата наличност в системата и реалната. Процесът на създаване на документ за касово плащане е следният:

 1. Избирате от Търговска система >> Касови документи >> десен бутон върху списъка >> Нов документ и се отваря форма Разходен касов ордер за създаване на касов документ.

 2. Трябва да попълните:

  • Док. дата - датата, на която е извършено плащането;

  • Каса - от падащия прозорец трябва да изберете касата, от която е извършено плащането. Касите са предварително дефинирани в Номенклатури >> Референтни номенклатури >> Търговска система >> Основания за плащане.

  • Контрагент - избирате името на контрагента от бутона с трите точки в полето.

  • Основание за плащане – избирате основание от падащия списък. Основанията за плащане са предварително дефинирани в Номенклатури >> Референтни номенклатури >> Търговска система >> Каси. От избора на това основание зависи счетоводната операция, която ще се генерира при приключване на документа (ако правите счетоводен запис и автоматичният осчетоводител е коректно настроен).

  • Данъчен док. – след като от бутона с трите точки изберете Фактурата за покупка/продажба (счетоводния документ), системата ви навигира до Вътрешно-фирмения документ (Продажбата), който също избирате. По този начин се покрива плащането както по вътрешно-фирмения (Документ за покупка/продажба), така и по счетоводния документ (фактурата).

 3. Приключвате РКО като натискате бутон Приключен от лентата с инструменти.

 4. При приключване на разходния касов ордер, системата ви дава възможност за генериране на счетоводно записване.