Нагоре

2.2.2. Създаване на фактура от множество продажби#

Създаване на фактура от множество продажби се използва в случаите, когато имате няколко нефактурирани продажби към един контрагент и трябва да му издадете обща фактура.

За да създадете фактура, свързана към няколко фактури трябва да спазвате следната процедура:

  1. От Търговска система >> Документи за продажба с натискане на десен бутон на мишката върху списъка с документи, изберете Нов документ. Отваря се празна форма за въвеждане на данни Документ за продажба.

  2. От меню Средства избирате опция Генериране фактура от продажби. Отваря се форма за Избор – Редове на документи за продажба. От списъка трябва да маркирате желаните продажби и да натиснете след това бутон Напред. Ако документите, които търсите ги няма в списъка, трябва да направите корекция във филтъра.

В следващия пример ще генерираме фактура с дата 15.5.2010 по три продажби на Миреастрой ООД с номер 0000000003, 0000000004 и 0000000005.

  1. След натискане на бутона, в същата форма системата показва всички редове от избраните документи за продажба. От тук трябва да посочите кои продукти да бъдат включени във фактурата. След като маркирате желаните редове, натиснете бутон Избор.

  1. Като резултат от предходните действия, системата генерира Фактура на базата на посочените от вас критерии и попълва автоматично всички полета. При наличие на еднакви продукти в различните продажби, системата ги обединява в един с общо количество (само в случай, че цените съвпадат).

Забележете че имахме 50 броя Цимент бял 50 кг. Девня по продажба 0000000003 и 30 по продажба 0000000004 и цената им е еднаква и в двата документа. Във фактурата обаче са обединени и има само един ред с тази номенклатура с 80 бройки.

  1. След като попълните и данните в заглавната част на фактурата, натиснете бутон Приключен от лентата с инструменти, за да валидирате документа. Форма Свързани документи ви дава възможност да генериране и свързан счетоводен документ със следните опции:

  • Генериране на счетоводен документ и приключване – поставяте отметка тук, ако искате да направите счетоводен запис на фактурата.

  • Касов бон – ако изберете тази опция системата ще направи счетоводно записване на плащането на фактурата, ако то е по касов път.

  • Изписване на стоки/МЗ – тази опция ви дава възможност системата автоматично да изпише счетоводно на стоки и материали по фактурата.

След като сте избрали необходимите опции, трябва да натиснете бутон ОК за изпълнението им. Веднага можете да забележите, че в секция Свързани документи са се появили свързаните продажби.