Нагоре

1.7.7. Печат на фишове#

След приключване на ведомостите, могат да се разпечатат фишовете на служителите от ТРЗ >> Печат на фишове. Във филтъра на справката имате възможност да посочите в поле РПВ коя ведомост искате да разпечатате. Могат да се посочат и няколко или да остави полето празно и да направим справка за всички. Аналогично в поле Служител можете да посочите един или много служители или да го оставите празно и да направите справка за всички.