Нагоре

1.3.2. Трансфер на материали между складове#

Когато имате движение на материали, стоки и продукция от един обект в друг, то трябва да бъде отразено и в системата, тъй като въпреки, че не е продажба, оказва влияние на складовите наличности. За да направите трансфер на материали от един склад в друг, трябва да създадете два документа – предавателен и приемателен протокол. И двата документа са вътрешно – фирмени. Процесът е следния:

 1. Създавате нов складов документ от Търговска система >> Складови документи >> десен бутон – избирате Нов документ.

 2. В документа попълвате:

  • Док. тип – трябва да изберете Пред;

  • Док. дата – избирате деня на трансфера;

  • Склад – склада, от който ще изписвате продукти т.е. от кой склад ще вземете материалите

  • Контрагент – избирате фирмата ви (потребителят на продукта);

  В редовете да документа попълвате:

  • Продукт/материал - продуктите, които искате да трансферирате

  • Количество – количества, които искате да преместите. Цената се взима автоматично – среднопретеглената цена за този склад.

 3. Приключвате документа като в прозорец Генериране имате следните опции:

  • Генериране на Счетоводно записване – ако имате отделни подсметки за всеки склад в сметкоплана си, можете маркирате тази опция, с която автоматично ще се генерира и счетоводната статия (трябва да е настроен предварително автоматичния счетоводител).

  • Приемателен протокол – трябва да поставите отметка пред това поле, за да се генерира автоматично и вторият документ, с който излезлите материали от първия склад, ще се заприходят във втория. Като дата трябва да посочите датата, на която продуктите ще пристигнат в приемащия склад. В поле Склад избирате склада, в който ще се трансферират материалите т.е. кой склад ще приеме материалите.

 4. Можете да прегледате или отпечатате документите като поставите отметки пред Печат и Преглед. Избирате приключване и натискате бутон ОК.

 5. По този начин генерирате едновременно двата документа – предавателен и приемателен протокол, които са свързани (виж Връзки с документи).

 6. Можете да проверите наличността на складовете дали е правилна след операцията.

  Tip

  В случая на картинката правим трансфер на тухли от Централен склад в склад Варна като не правим счетоводен запис на операцията. Предаването и получаването на стоката е в един и същи ден.