Нагоре

3.2.1. Справка “Наличност на склад”#

Справка Наличност на склад се използва за проверка на наличното количество на стоки и материали в определен склад или за всички общо и както и на тяхната среднопретеглена цена към днешна дата.

Тази справка се намира в Търговска система >> Наличност на складове. След отварянето на справката от менюто с инструменти може да се избере определен склад, за който искате да проверите наличността или да се изберат всички (избирате го от падащия списък в поле Склад). В поле Продукт може да се напише името на определен продукт, който търсите или само част от неговото име, ако не сте сигурни как е наименуван в програмата, за да филтрирате само по продукти, започващи по същия начин.

В самата справка от колона Количество виждате наличното количество за съответния продукт в посочения склад, а в колона Средна цена – среднопретеглената цена.