Нагоре

3.2.4. Справка “Движение на стоките в складове”#

Справката Движение на стоките в складове дава информация за оборотите на продукти за определен период от време групирана по складове. От тази справка най – лесно можете да получите информация за наличностите на даден продукт във всеки един от складовете (ако филтрираме само по продукта).

Справката се намира в Справки >> Движение на стоките в складове. Във филтъра и можете да изберете:

  • От дата и До дата – периода, за който желаете да получите информация

  • Док. тип – можете да филтрирате информацията само по някои тип от складовите документи – само по ПСД и РСД например или ако искате да видите само началните салда.

  • Издаден от - ако искате да филтрирате по документи издадени само от определен служител. За да проверите например каква част от оборота през периода се дължи на този потребител.

  • Склад – можете да изберете един или няколко склада, в зависимост от информацията, която искате да получите. Ако го оставите празно, справката ще покаже данни за всички складове.

  • Визуализация – ако изберете Синтетична справката показва информация за приходите и разходите за продуктите групирана по складове. Ако изберете Аналитична показва приходите и разходите по документи и дата.

  • Продукт/материал/услуга – в тази секция можете да изберете само един или няколко продукта, за които искате да получите информация или само за дадена категория или тип продукти.

  • Контрагент – в тази секция можете да филтрирате по контрагент, категория или тип контрагенти