Нагоре

2.2.1. Кросовете между документи и как да ги използваме#

В системата за по – лесна и удобна работа е заложена функционалност за генериране на свързани документи от първичен документ като данните в тях се попълват автоматично. Например от документ за покупка можете да генерирате – складов документ, фактура, документ за плащане и гаранционна карта. Тази опция се появява автоматично, когато приключвате документ. Но дори в случай че приключите документа и след известно време решите да генерирате свързани документи чрез отваряне на документа и натискана на бутон от лентата с инструменти ви се отваря същата форма, от където можете автоматично да създадете необходимите документи.

Друг начин да свържете документи е в ръчно да ги свържете.

Банкови и касови документи можете да свържете ръчно като отворите документа и от поле Свързан документ и Данъчен документ изберете съответните документи.

Всички в връзки на един документ с други можете да видите в секция Връзки с документи.

Третият вариант за свързване на документи е от секция Връзки с документи. В лявата секция са изредени всички възможни документи, които могат да се свържат към избрания. Връщате документа в състояние Редакция и маркирате типа документ, с който искате да свържете текущия. В дясната част от колона Ред от свързан документ трябва да изберете съответния документ.

Продуктите в документите се свързват един по един като всеки път в Ред от текущ документ избирате продукт от текущия и в Ред от свързан документ избирате съответстващия му продукт от свързания. Количествата в колони Усвоено количество в текущ документ и Усвоено количество в свързан документ трябва да съвпадат. В случай че сте правили трансформация и искате да свържете много продукти от текущия документ към един продукт от свързан документ, сборът на коефициентите в Усвоено количество в свързан документ трябва да дават единица. Това се прави в случаите например когато продаваме няколко продукта, но ги фактурираме като обща номенклатура.