Нагоре

1.8.1. Права#

Правата в Dreem се задават от меню Администрация >> Права на групи. Правата се задават по групи, които дефинираме предварително.

 1. За да станат активни ограниченията трябва първо от Администрация >> Настройки >> Ниво за сигурност да се вдигне нивото на сигурност. Най добре да се избере - 3 – Функции и данни.

 2. Трябва да дефинирате потребителските групи от Администрация >> Потребителски групи >> Групи.

С натискане на десен бутон от списъка избирате Нова група (ctrl + N). Във формата, която се появява в поле Група пишете наименованието на групата. Ако имате вече създадени потребители, които искате да присъедините към тази група, можете да ги изберете чрез бутона с трите точки или директно да изпишете името в поле Потребител. Натискате бутон Запис и изход, за да запазите модификациите.

 1. Създавате нови потребители от Администрация >> Потребителски групи >> Потребители. С натискане на десен бутон от списъка избирате Нов потребител (ctrl + N).

Във формата, която се появява попълвате:

 • Потребител – името на потребителя

 • Активен – поставяте отметка, ако искате потребителят да достъпва системата

 • Без парола – поставяте отметка, ако искате потребителят да достъпва системата без парола

 • Парола и Пак парола – попълвате паролата на потребителя. При първото му влизане системата ще има възможност да я смени. Това поле е активно, в случай че не сте сложили отметка пред поле Без парола.

В секция По подразбиране можете да въведете някои данни, които ще се попълват по подразбиране в документите, с които работи потребителят. Служат за улеснение на работата.

 • Персона – в документи за продажба и покупка в поле Персона ще се появява името, което сте избрали в това поле.

 • Каса – по подразбиране при касови плащания на съответния потребител ще му се появява избраната каса.

 • Склад – във всички документи свързани със склад системата ще предлага материалите да се изписват от посочения склад.

 • В секция Групи трябва да посочите към кои групи искате да присъедините потребителя, тъй като правата в системата се задават на групата, а не на даден потребител.

Натискате бутон Запис и изход, за да запазите модификациите.

 1. Права на групите се задават от меню Администрация >> Права на групи.

Правата се делят на два вида: могат да се зададат права на достъп и работа на ниво функции и на ниво данни.

 • Освен групите, към която сте посочили, че принадлежат потребителите, всички принадлежат по подразбиране към група Всички.

 • Към Функциите са включени всички модули. Можете да разрешите на всички достъп до всички данни, ако изберете Функции (най – високото ниво) и във формата Функции в Група изберете Всички, а в права изберете да имат достъп до всичко. Ако не дефинирате никакви права на това ниво и в настройките сте задали ниво на сигурност – 3, по подразбиране никой няма да има достъп до системата.

 • Ако не зададете право на достъп на предното ниво, можете да дадете право на достъп на ниво модул. Например можете да изберете модул Номенклатури и в формата, която се появява в дясно да посочите на коя група какво разрешавате или забранявате.

 • Третото ниво на достъп е до определена форма или функция. Можете да разгърнете дървото на Номенклатури например. Можете да изберете например Контрагент и да определите права за достъп само свързани с контрагентите.

 • На всяко едно от тези нива можете да забраните и видимостта на някои модул или функция като от права изберете Достъп до функционалностзабранен.

 • Последният начин на достъп е на ниво Данни. На това ниво се дават права свързани с работата с данни – създаване, модифициране, изтриване и т.н както и определяне на критерии, според които даден потребител може да достъпва точно определен набор от данни. Например можете да изберете Контрагент и на определен потребител да дадете достъп само до тези контрагенти, които са в категория Клиенти. Аналогично на Функциите, ако по подразбиране никои няма достъп до никакви данни и трябва да започнете да раздаваме права – или на най – горното ниво – Данни – всички да имат достъп до всички данни и после да забранявате някои или на най – горното ниво да не задавате нищо и да давате права за всеки отделен тип данни от дървото.