Нагоре

1.4.4. Трансфер между каси#

Всички движенията на парични средства от една каса в друга трябва да бъдат отразени в системата. За целта се използват касови документи. Процесът е следният:

 1. От Търговска система >> Касови документи създавате нов документ.

 2. В него трябва да се попълни:

  • Док. тип – РКО;

  • Каса - попълвате касата, от която ще прехвърляте парични средства;

  • Контрагент – избирате фирмата потребител на продукта;

  • Основание за плащане – избирате съответното основание от падащия списък. Предварително трябва да създадете основание за плащане – трансфер между каси и да настроите автоматичния осчетоводител да работи с това основание.

  • Сума валута - попълвате сумата, която ще прехвърляте;

 3. След като попълните задължителните полета приключваме документа. Появява се следната форма:

 4. Трябва да изберете опция Прехвърляне на средства между каси. В Каса трябва да изберете от падащия списък касата, към която ще правите трансфера (в която ще влязат парите).

  Tip

  В примера прехвърляме 2000 лв от Каса 1 в Каса 2.

 5. Ако имате отделни подсметки в сметкоплана си за отделните каси, можете да генерирате счетоводно записване. За да се получи правилен счетоводен запис, трябва предварително да настроите автоматичния осчетоводител.

 6. Натискате ОК и автоматично се генерира още един документ – ПКО за касата, към която сте направили трансфера, който е вече приключен.