Нагоре

1.7.6. Разчетно–платежни ведомости#

Разчетно – платежна ведомост е документ, с който се начисляват заплатите и осигуровките на служителите. Ако сте попълнили всичко правилно в настройките на ТРЗ модула, номенклатурите на служителите и сте вкарали в системата всички болнични, отпуски и аванси, ведомостта се съставя лесно и бързо и всичко се смята автоматично.

Нов документ се съставя от ТРЗ >> Разчетно – платежни ведомости >> десен бутон на мишката >> Нов документ. В документа задължително се попълва:

  • Док. тип – оставяте типа да е РПВ

  • Док. No. – можете да въведете ръчно номер или да го оставите празно и при приключване на документа системата автоматично генерира пореден номер

  • Док. дата – попълвате датата, на която се начисляват заплатите

  • Наименование – можете да дадете наименование на ведомостта, ако искате да има такова при печат

  • Период – избирате месеца, за който ще начислявате заплати

  • Брой работни дни – автоматично се попълва, в зависимост от периода, който сте избрали. Ако през съответния месец има официално неработни дни и празници, трябва да се посочат в Номенклатури >> Референтни номенклатури ТРЗ >> Празници и почивни дни.

  • Авансова РПВ – ако сте създали документ за аванси през същия месец, трябва да се избере, за да се удържи сумата на авансите от заплатите.

В редовете на документа от бутона с трите точки в колона Служител, трябва да се изберат всички служители, на които ще се начисляват заплати. Ако всичко е попълнено правилно, след избора на служител, останалите полета във ведомостта трябва да се попълнят автоматично. При приключване на документа се смята и общата рекапитулация, откъдето може да се види общата сума на осигуровките по параграфи, които трябва да се платят.

Могат да се разпечатат както ведомостта, така и Общата рекапитулация.