Нагоре

1.3.1. Начално салдо на склад#

За да имате коректна информация за складовите наличности е необходимо да се въведат начални салда на складовете, с актуални количества и стойности. Стоките се заприхождават задължително по доставни цени без ДДС.

 1. За да вкарате начално салдо в склад от Търговска система >> Складови документи >> с натискане на десен бутон на мишката изберете Нов. Отваря се форма за въвеждане и редакция на складови документи.

 2. В нея трябва да се попълни:

  В секция Общи:

  • Док. тип – трябва да изберете НСС – Начално салдо на склад;

  • Док. дата – датата на документа определя датата, към която ще се заприходят стоките;

  • Док. No – оставете го празно и системата ще генерира автоматично пореден номер на документ за този склад;

  В секция Склад:

  • Склад – посочете склада, за който се отнасят началните салда

  • МОЛ – трябва да посочите отговорника на този склад

  В секция Титуляр:

  • Контрагент – изберете вашата фирма (потребителят на продукта);

  • В редовете на документа:

  • Продукт/материал – избирате продуктите, които са налични в склада към тази дата. Продуктите трябва да са предварително въведени в системата.

  • Количество – въвеждате количеството на продуктите към датата на документа;

 3. След въвеждане на списъка със стоки, документът трябва да бъде приключен, за да стане валиден документ. Това става чрез натискане на бутон Приключен, намиращ се на лента с инструменти на формата.