Нагоре

1.8.2. Настройки#

Общите настройки в Дрийм може да промените от лентата с инструменти Средства >> Настройки или чрез клавишна комбинация Alt + P.

В секция Контейнер можете да поставите отметка, за да активирате:

 • Активиране на функции в нов прозорец – ако искате, когато отваряте някоя от функциите на Дрийм, например Документи за покупка, Продукти, Картон на контрагент и т.н, да не се отваря в текущия прозорец и да не можете да видите двата заедно, а в нов. Ако не е поставена отметка, например ако сте отворили Документи за покупка и после отворите Складови документи, няма да можете да ги виждате едновременно. Препоръчително е да поставите отметка в това поле.

 • Показване на първоначален екран при стартиране – махнете тази отметка, ако не искате да виждате при стартиране на програмата началния екран.

 • Запомняне на последен профил и потребител – изберете тази опция, ако искате при следващото влизане в системата, тя да предлага последно влезлия потребител във форма Установяване на самоличност.

 • Текстов изглед на справки – ако се постави отметка в това поле във всички справки ще се появи още един тип на справката – Текстов изглед. По подразбиране са два - Графичен изглед и Списък с данни.

 • Запомняне на последен начин на плащане – избирате тази опция, ако искате системата да запомни последния начин на плащане, който сте избрали по банков път или в брой. По този начин следващия път, когато създадете документ, в полето Начин на плащане, ще се появи автоматично това, което сме избрали предния път.

В секция Списъци можете да поставите отметка, за да активирате:

 • Изглед – има три типа на изглед: стандартен, аквамарин и пустинен. Изберете едно от тях и ще се промени изгледа в цялата програма. В прозорчето отстрани можете да видите предварително как ще изглежда програмата.

 • Скриване на колона при групиране по нея – сложете отметка тук, ако искате когато групирате някакъв изглед по дадена колона, тя автоматично да се скрива и изгледа не се претрупва излишно.

В секция Списъци можете да поставите отметка, за да активирате:

 • По Име търси съвпадение навсякъде – ако няма отметка в поле Име в различните форми, когато търсите продукт, склад и т.н и напишете първите няколко букви, системата търси съвпадение само на думи, започващи с тази буква, сричка или дума. Ако има отметка, търси навсякъде в думата.

Например ако няма отметка и напишем „ви”, ще се покажат винт, винетка и други, започващи със тази сричка. Ако има отметка обаче ще се появят и клавиатура, консумативи.

 • По Име търси в Код – ако има отметка тук, когато попълвате даден документ за покупка например, в поле Продукт можем да въведем името или кода на продукта и системата автоматично ще го подмени с името му т.е. ако ви е по – лесно да работите с кодовете, а не с продуктите, поставяте отметка тук.

 • Търсене по пълно име на категория – ако сте сложили отметка тук и в поле категория напишете ръчно само първите няколко букви от името на категорията, няма да се покаже нищо. Препоръчително е да няма отметка тук.

 • Винаги показва форма за избор – ако сте поставили отметка тук, в полетата, където имаме да попълваме име на продукт, склад, контрагент и т.н, дори и да напишете правилно ръчно цялото име, пак ще ни се появи формата за избор.

 • Показва форма за избор ако няма съвпадение – става активно, ако не сте поставили отметка в предходната опция. Ако напишете ръчно име и има съвпадение на съществуващо такова в базата, не се показва форма за избор. Показва се само, ако нямате съвпадение.

В секция Регионални настройки, в поле Кратка дата можете да промените начина, по който се визуализира датата.