Нагоре

1.7.3. Авансови разчетно-платежни ведомости#

Този вид документи се създават, ако във фирмата има практика да изплаща аванси на служителите. В документа се попълва датата, избира се Период (месеца, за който начисляваме аванси) и избираме служителите, на които ще изплащаме аванси. Ако в номенклатурата на служителя сте посочили размера на аванса, сумата ще се попълни автоматично в документа. За да се начисли ДОД трябва да се постави отметка в поле Внася се ДОД в заглавната част на документа.