Нагоре

3.2.8. Справка „Аналитична оборотна ведомост на портфейл”#

Тази справка показва всички операции свързани с плащания по каса и банка за определен период от време групирани по основание за плащане. Информацията, която дава е същата като тази от справка Касова книга с разликата, че в тази групирането е не по портфейл, а по основание за плащане. Също така във филтъра е добавено и поле Основание за плащане, с което имате възможност да филтрирате записите и по него. Справката се намира в модул Справки >> Аналитична оборотна ведомост на портфейл.

Тази справка е подходящо да се използва, ако искате да видите всички плащания извършени на точно определено основание.