Нагоре

1.3.3. Документи за ревизия#

Документ за ревизия в системата се издава, когато след инвентаризация на склада, се установят липси или загуби. В системата при приключване на този документ автоматично се генерират още два свързани документа – Липси и Излишъци. Тези два документа са складовите документи, с които изкарвате/вкарвате материали в склада в зависимост от складовата наличност, която сте установили след проверката. Чрез ревизията коригирате количествата само в търговския склад. За да създадете такъв документ трябва:

 1. Отваряте от Търговска система >> Документи за ревизия >> с натискане на десен бутон на мишката и избирате Нов документ. В него попълвате:

  • Док дата – датата на инвентаризацията

  • Склад – склада, на който правите ревизия

  • Контрагент – избирате фирмата си (потребителят на системата);

  В редовете на документа попълвате:

  • Количество - натискате бутона с трите точки и избирате всички материали, в количеството на които сте открили несъответствие

  • Намерено количество - попълвате реално намереното количество в склада

  • Липса и Излишък се изчисляват от системата, след като въведете стойности в предходната колона

  • Валута – BGN

 2. Когато сте попълнили необходимата информация, приключвате документа, в следствие на което се генерират автоматично два свързани документа. Свързаните документи могат да се видят и отворят от Връзки с документи.

  Tip

  В примера сме открили със 100 бройки по - малко от единичните гръцки тухли, с два по – малко лака – бамбук и с една бройка по – малко Игл. дървен материал греди 8/8 4м. отколкото трябва да са според данните въведени в системата. Открити са и с 5 броя повече Блажна боя пастелно синя 0.800кг и с една бройка повече Игл. дървен материал летви 2.5/4см. от очакваното.

 3. Ако имате открити излишъци в склада (при инвентаризацията сте намерили повече бройки отколкото са заведени в програмата) трябва да пуснете преизчисляване на склада – Контролен панел >> Преизчисляване на склада. Във филтъра избирате преизчисляване на разхода на склада като задължително трябва поставите отметка пред Излишъци по ср. цени. По този начин намерените материали взимат среднопретеглената цена за съответния склад.