Нагоре

3.3.4. Справка „Дневник на сметка”#

Справка Дневник на сметка се използва, за да получим подробна информация за операциите, свързани с определена сметка, които са извършвани през определен период от време. Освен кореспондиращите сметки, тази справка показва и с какви счетоводни документи се е извършила операцията, със съответните им стойности, отчетни дати, номера, количества и цени. Целта и е лесно и бързо да получите пълна информация за документооборота, свързан с избрана от нас сметка.

Справката се намира в Счетоводство >> Дневник на сметка. Във филтъра задължително трябва да посочите периода, за който е справката и водещата или кореспондиращата сметка. В секции Водеща сметка и Кореспондираща сметка можете да изберете само определен вид документи, или точно определен документ или контрагент.