Нагоре

1.4.1. Банково плащане#

Банковите плащания в системата се отразяват чрез Банкови документи. Можете да генерирате отделен банков документ за всяка банкова операция, един документ за всички операции през деня или друг начин, съобразен с начина ви на работа. Чрез банкови документи се отразяват не само плащания, свързани с вземани и задължения по фактури, но и при плащане на данъци, застраховки, заплати и осигуровки, банкови трансфери. Ако искате наличността на банковата сметка в системата да отговаря напълно на реалното банково състояние, трябва да отразявате абсолютно всяка реална операция и в системата. Не е необходимо при всеки документ да бъде свързан с друг документ. Процесът на създаване на банков документ е следният:

 1. Избирате от Търговска система >> Банкови документи с десен бутон върху списъка >> Нов документ и се отваря форма Банково извлечение.

 2. В него трябва да попълните:

  • Док. No - Дефинирате номер на банковото извлечение от полето**;**

  • Док. дата - с датата на плащането;

  • Банкова сметка - от падащия прозорец избирате банкова сметка, по която има движение;

  • Контрагент данъчен док. - избирате името на контрагента от бутона с трите точки в полето;

  • Данъчен док. - след избор на Фактурата за продажба (счетоводния документ), системата ви навигира до Вътрешно-фирмения документ (Продажбата), който трябва да изберете. По този начин се покрива плащането както по вътрешно-фирмения (Продажбата/ Покупката), така и по счетоводния документ (Фактурата).

  • Основание за плащане – трябва да посочите коректно основание за плащане. Основанията за плащане са предварително дефинирани в Номенклатури >> Референтни номенклатури >> Търговска система >> Основания за плащане. От избора на това основание зависи счетоводната операция, която ще се генерира при приключване на документа (ако правите счетоводен запис и автоматичният осчетоводител е коректно настроен).

 3. Натискате бутон Приключен от лентата с инструменти. Системата ви дава възможност за генериране на счетоводно записване.

 4. Коректен счетоводен запис ще се генерира, ако автоматичният счетоводител е предварително настроен.