Нагоре

2.1.2. Типове и категориите на продукти#

Категориите продукти се използват за обособяването на продуктите по определени критерии. Това спомага за по – лесна и бърза работа с номенклатурите. Най – често се използват за справки и търсене.

В системата първо се задават типове категории и към всеки тип могат да се подчинят няколко категории. Всеки продукт може да принадлежи към няколко типа, но само към една категория от тип.

За да създадете категории на продуктите трябва:

  1. От Номенклатури >> Категории продукти да създадете типовете категории като ги попълните в колона Тип.

  2. За всеки тип категория трябва да попълните съответните и категории. Това може да осъществите като позиционирате мишката в реда със съответния тип и попълните категориите и в колона Категория.

Най - удобният начин за работа с категориите е като се създаде една обща група, която съдържа всички основни категории. След това всяка една от тези категории да я раздробите на други категории като създадете нов тип категория с подкатегориите. Можете да ги разбивате по този начин до нивото, което ви е необходимо.

В примера по – горе в сме създали основен тип Група, който съдържа всички основни категории. След това сме разбили категориите, които е необходимо на подкатегории като сме създали нови типове и категории. Например в тип Група имаме категория Инертни материали. След това сме създали нов тип категория Инертни материали и на него сме създали нови категории Цимент, Гипс, Вар и т.н.

  1. След като създадете всички необходими категории можете добавяте на продуктите като от номенклатурата на продукта в поле Категория изберете всички необходими.

С натискане на бутона с трите точки срещу полето ви се отваря списък на категории, от който можете да изберете поставяйки отметка пред желаните.

В случай че искате да посочите една и съща категория на няколко номенклатури наведнъж, не е необходимо да ги отваряте една по една. Можете направо от форма Продукти и материали да маркирате желаните продукти и чрез натискане на десен бутон на мишката и като изберете опция Категории и от появилия се списък изберете необходимите.