Нагоре

1.7.4. Болнични документи#

След представяне на болничен от служител на фирмата, в системата се вкарва като се създава нов документ от ТРЗ >> Болнични документи >> десен бутон на мишката >> Нов документ. В документа се попълва:

  • Док. тип – оставяте типа да е Болничен документ

  • Док. No. – попълвате номера, който е на болничния лист, представен от служителя

  • Док. дата – попълвате датата, която е на болничния лист, представен от служителя

  • Вид болничен документ – избирате заболяването, посочено на болничния лист. Видовете болнични документи са предварително дефинирани в Номенклатури >> Референтни номенклатури ТРЗ >> Видове болнични документи.

  • Служител – избирате служителя, който е ползвал болнични

  • В отпуск от – попълвате първия ден на болничния

  • Дата на явяване – попълвате първия ден след болничните, когато служителя трябва да дойде на работа

  • Продължение – слагате отметка, ако болничния лист е продължение да вече представен първичен болничен лист

Ако болничният е за майчински, трябва да се попълни и секция Майчинство. Там трябва да се попълни датата на термина и раждане.